Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu informuje, że od dzisiaj (18 czerwca 2019 roku) wszystkie biura przeniesione zostały do nowej siedziby przy ulicy Kolejowej 88. Zakład zaprasza mieszkańców do prawego skrzydła budynku dworca kolejowego. Sprawy mieszkaniowe załatwić można będzie na parterze (gdzie również znajduje się kasa), natomiast windykacje na pierwszym piętrze. Numery telefonów jednostki pozostają bez zmian!

 

Foto: Jan Mazur

 


 

 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu jest gminną jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego. Mienie zakładu jest mieniem komunalnym. ZGM ma swoją siedzibę przy ulicy Kolejowej 88.  Przedmiotem działania zakładu jest świadczenie na rzecz miasta oraz jego mieszkańców usług takich jak:

  • prowadzenie ewidencji całości zasobów komunalnych,
  • wynajmowanie lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
  • przyznawanie mieszkań oraz zamiana mieszkań,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją i stanem technicznym budynków (stanowiących własność lub współwłasność gminy),
  • ustalanie potrzeb remontowych budynków oraz lokali komunalnych,
  • reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
  • prowadzenie nadzoru nad realizacją zawartych umów.

Poza działalnością związaną z gospodarką mieszkaniową Zakład zarządza również cmentarzem komunalnym oraz targowiskiem miejskim w Żaganiu. Od stycznia 2012 roku na terenie zakładu prowadzone jest również  tymczasowe przytulisko dla bezdomnych zwierząt.