Ogłoszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofert Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022-05-26
Informacja z otwarcia ofert Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 2022-05-24
Plany postępowań o udzielenie zamówień na 2022 Data publikacji
Plany postepowania o udzielenie zamówień na 2022 2022-05-10
Ogłoszenie o zamówieniu - wywóz odpadów komunalnych Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Wywozów odpadów komunalnych 2022-05-16
SIWZ odpady komunalne 2022-05-16
Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty 2022-05-16
Załącznik nr 2 do SIWZ formularz cenowy 2022-05-16
Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2022-05-16
Załącznik nr 4 do SIWZ udostępnienie zasobów 2022-05-16
Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie grupy kapitałowej 2022-05-16
Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz narzędzi 2022-05-16
Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy 2022-05-16
   
   
ARCHIWUM  
Ogłoszenie nr 525770 2019-03-18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-03-26
Ogłoszenie  2017-07-06
SIWZ odpady komunalne 2017-07-06
Załącznik nr 1 formularz oferty 2021-03-16
Załącznik nr 2 formularz cenowy 2021-03-16
Załącznik nr 3 oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia 2019-03-18
Załącznik nr 4 oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe  2019-03-18 
Załącznik nr 5 wykaz narzędzi 2021-03-16
Załącznik nr 6 grupa kapitałowa 2021-03-16
Załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotu 2021-03-16
Załącznik nr 8 wzór umowy 2019-03-18
Załącznik nr 9  oświadczenie   2017-07-06  
Załącznik nr 10 oświadczenie  2017-07-06 
Załącznik nr 11 oświadczenie  2017-07-06 
Modyfikacja treści SIWZ 2017-07-14
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ 2017-07-14
Modyfikacja treści SIWZ zmiana załącznika nr 2 2017-07-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-07-14
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I 2017-07-17
Informacja z otwarcia ofert 2020-03-19