DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1.   Oświadczenie w sprawie dostępności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://zgm.zagan.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zgm.zagan.pl/

2.    Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

·        mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

o    pochodzą z różnych źródeł,

o    zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

o    są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach, organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

o    nie posiadają odpowiedniej struktury lub formatu elektronicznego,

o    nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby ze specjalnymi potrzebami,

o    niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,

o    filmy nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, iż pochodzą z serwisu zewnętrznego, który w części może nie odpowiadać wymaganiom ustawy,

o    opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w instytucji, która jest autorem i dysponentem informacji.

Wyłączenia:

·        niektóre filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

·        mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona aktualizowana jest na bieżąco, a Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://zgm.zagan.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.

3.    Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 11-01-2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-02-2022

4.    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 1 września 2020 r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzia 
https://achecker.ca/ oraz https://inspect.userway.org/, z których wynika, że strona jest częściowo dostępna pod względem technicznym.

5.    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogdan Fryze, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 478 77 13. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, może zostać zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposoby dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

6.    Dostępność architektoniczna

Adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w  Żaganiu , ul. Kolejowa 88, 68-100 Żagań

Siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zlokalizowana jest w budynku Dworca Kolejowego przy ul. Kolejowej 88 w Żaganiu, w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych, od północno-zachodniej strony szczytowej budynku.

Do pomieszczeń biurowych prowadzi 1 wejście – od szczytu budynku. Dojście do wejścia dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami (podjazd bez barier architektonicznych). Dojście zabezpieczone jest od strony parkingu i ulicy Kolejowej, barierką. W budynku zainstalowana jest winda umożliwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wszystkich pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych zarówno na wysokim parterze jak i na piętrze budynku.

Pomieszczenia komórek organizacyjnych wyznaczone do kontaktu z klientem takie jak kasa, dział techniczny i dział mieszkaniowy, zlokalizowane są na parterze budynku. Na parterze budynku zlokalizowana jest również ogólnodostępna toaleta, dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami i wyposażona w alarm przyzywowy.

Pomieszczenia komunikacyjne i ogólnodostępne są monitorowane z utrwalaniem obrazu i obserwacją przez ochronę budynku.

Obok budynku zlokalizowany jest parking dla samochodów osobowych z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku.

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku zlokalizowany jest również przystanek komunikacji miejskiej i podmiejskiej oraz postój taksówek.

Teren budynku oraz jego otoczenie ochraniany jest przez ochronę zewnętrzną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Korzystanie z pomocy tłumacza jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej.  Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Anna Sikora,  tel. 68 4778 77 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.